Wat reisagenten vandaag moeten weten over zakenreize

ONS. de kosten van zakenreizen stegen tot meer dan $ 143 miljard per 1994, volgens het laatste overzicht van American Express over zakenreizen van de raad van bestuur. Particuliere bedrijven geven naar verwachting $ 2.484 per vertegenwoordiger uit aan beweging en amusement, een stijging van 17 procent in de afgelopen jaren.

Corporate T & E-kosten, momenteel de op twee na grootste beheersbare kosten achter deals en kosten voor het voorbereiden van informatie, worden opnieuw onderzocht. Partnerschappen begrijpen dat zelfs een reservefonds van 1 of 2 procent kan worden omgezet in een enorm aantal dollars dat wordt toegevoegd aan hun primaire zorg.

Reserve-fondsen van dat verzoek zorgen ervoor dat ze voldoende opvallen om opgemerkt te worden, wat een noodzaak is voor dit soort ondernemingen. Inclusie begint met het begrijpen en beoordelen van de segmenten van T&E die de leidinggevenden moeten controleren en screenen, des te levensvatbaarder.

Actieve administratie omvat het toewijzen van taken met betrekking tot reizen aan de leidinggevenden, het actualiseren van een kwaliteitsschattingskader voor gebruikte bewegingsadministraties en het samenstellen en verspreiden van een juiste reisstrategie. Slechts 64 procent van de Amerikaanse bedrijven heeft reisstrategie├źn.

Base Tendriling Travel Expenses

As business travel costs nose upward, organizations are understanding that better expense the executives strategies can have an effect

US. corporate travel costs soared to more than $143 billion of every 1994, as per American Express’ latest overview on business travel the board. Private-area businesses spend an expected $2,484 per representative on movement and amusement, a 17 percent expansion in the course of recent years.

Corporate T&E costs, presently the third-biggest controllable cost behind deals and information preparing costs, are under new investigation. Partnerships are understanding that even a reserve funds of 1 percent or 2 percent can convert into a huge number of dollars added to their primary concern.

Reserve funds of that request make certain to stand out enough to be noticed, which is a necessity for this sort of undertaking. Inclusion starts with comprehension and assessing the segments of T&E the executives to control and screen it all the more viably.

Active administration incorporates allocating duty regarding travel the executives, actualizing a quality-estimation framework for movement administrations utilized, and composing and disseminating a proper travel strategy. Just 64 percent of U.S. companies have travel strategies.

View More